Firma Publiczny Transport Autobusowy Klimas Piotr działa na wielkopolskim rynku od 1991r., posiada wymagane kompetencje merytoryczne i uprawnienia do krajowego i międzynarodowego transportu drogowego osób potwierdzone przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie, udokumentowane świadectwem kwalifikacji i certyfikatem kompetencji zawodowych w krajowym przewozie i międzynarodowym transporcie drogowym osób

Korzystających z naszych usług zapewniamy o wystarczającym doświadczeniu, kompetencji właściciela i kwalifikacjach kierowców do prowadzenia bezpiecznego i satysfakcjonującego naszych klientów przewozu drogowego osób

Wszystkie stosowane przez nas samochody są zawsze sprawne, mają ważne badania techniczne konieczne do wykonywania przewozu osób zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi przepisami w tym zakresie.